Galego Español

Iniciar sesión

Buscar empresas
Organizacións adheridas

Rexistro de Morosos

Solicitude de Adhesión

Como empresa asociada a ASFADECE Galicia, pode solicitar a adherisón con carácter voluntario ao Rexistro de Morosos da Asociación, autorizado polo Tribunal de Defensa da Competencia mediante Resolución A3295/05, ao amparo da Lei 16/1989 de Defensa da Competencia e cuxo obxectivo é realizar unha función de saneamento e clarificación do tráfico mercantil que contribúa á mellora da comercialización de bens e servizos no sector de derivados do cemento, comprometéndose para iso a cumprir as súas normas de funcionamento.

Para iso encha este formulario ou se o prefire baixe o ficheiro adxunto, cúbrao, imprímao e mándeo por fax, correo ordinario ou dentro dun email como adxunto ás nosas oficinas.