Galego Español

Iniciar sesión

Buscar empresas
Organizacións adheridas

ASFADECE Galicia

Produtos

O emprego de produtos prefabricados de formigón para a construción experimenta un crecemento continuo desde hai máis de 20 anos. É este crecemento o que impulsou o sector e favoreceu a aparición de novas empresas e o crecemento das xa existentes así como a diversificación da gama de produtos.

ASFADECE Galicia está formada por un variado grupo de empresas de diferente tamaño que abarcan a totalidade desta ampla gama de produtos que actualmente ofrece o sector.

Prefabricado Pesado

Prefabricado Lixeiro